Kaasav haridus

Kaasava hariduse magistriõppekava
sessioonõpe, õppeaeg 2 aastat

Kaasava hariduse magistriõpe annab teadmised ja oskused toetada erinevate vajadustega õppijaid. Saad teadmisi õppija arengust ja vajadustest, õppimise alustest, õpikeskkonna kohandamisest ning emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu toetamisest. Kaasava hariduse õppekavas pööratakse tähelepanu kutsealasele arengule ja teaduspõhisele käsitlusviisile õpetajatöös. Vabaaineid saad oma huvide järgi lisaks valida kogu ülikoolis pakutavate kursuste seast. Õpingute lõpus tuleb kirjutada ja kaitsta magistritöö või sooritada magistrieksam.

Kandideerimiseks vajalik:

  • magistrikraad või 4a rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad õpetajaerialal(240 EAP),
  • töökogemus õpetaja või eripedagoogina vähemalt viis aastat,
  • töötamine õpingute ajal õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina.

Loe lähemalt sisseastumisest ja õppimisest: https://www.ut.ee/et/kaasav-haridus