Õpi õpetajaks!

Mõtestatud ja missiooniga töö

Õpetaja tööl on sügavam mõte ja kõrgem eesmärk. See, mida sa teed, muudab noorte inimeste elu ja maailma. Neid inspireerides arened ka ise. Õpetajad kujundavad Eesti ühiskonna tuleviku!

Juhtimis- ja suhtlusoskused

Õpetajaid oodatakse kõige rohkem koolides, aga koolitajaid ja juhendajaid vajatakse ka paljudes teistes organisatsioonides. Õpetajaharidus annab head  juhtimis- ja suhtlusoskused, millest on kasu igas ametis. Võib-olla soovid hoopis asutada omaenda kooli — sellise, millest oled alati unistanud?

Kindel amet ja  pikk puhkus 

Õpetaja tööd ei mõjuta majanduslangused. See on kindel karjäär, auväärne amet ja kasvav palk. Õpetaja töönädal kestab 35 tundi ja suvepuhkus 56 päeva. Päris alustavale õpetajale maksab riik lähtetoetust.

Naudi suvevaheaega ka täiskasvanuna!

Allpool leiad oma tee
õpetajaametini Tartu Ülikoolis

Palun arvesta, et teejuht on teavituslikku laadi ning selle vastused ei taga sulle vastuvõttu ülikooli.
Kõige kindlamat teavet sind huvitava eriala kohta saad selle õppekorraldusspetsialistilt.

Missuguses haridusastmes soovid õpetada?


Sinu valikud:
koolieelse lasteasutuse õpetaja,
koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas.

Sinu valikud:
klassiõpetaja (võimalikud lisaerialad: käsitöö ja kodundus või inglise keel)

Mis aineid sulle meeldiks õpetada?

Kõige suurem puudus on meie koolides loodus- ja reaalainete (matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) õpetajatest.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis.

Veel valikuid:
matemaatika,
informaatika,
füüsika, keemia ja materjaliteadus,
bioloogia ja elustiku kaitse,
geograafia.

Õpetajatööks on vajalik magistrikraad. Uuri ka oma edasiõppimisvõimalusi.

Mis erialal sul bakalaureus on?

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja,
matemaatika- ja informaatikaõpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
matemaatika- ja informaatikaõpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
matemaatika- ja informaatikaõpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja.

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja.

Kas oled õppinud matemaatikat vähemalt 60 EAP mahus?

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Sinu valikud:
matemaatika- ja informaatikaõpetaja.

Kas oled õppinud vähemalt 45 EAP füüsikat, keemiat, bioloogiat või geograafiat?

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis erialal sul magister on?

Sinu valikud:
õpetajaharidus

Sinu valikud:
õpetajaharidus

Sinu valikud:
õpetajaharidus

Sinu valikud:
õpetajaharidus

Sinu valikud:
õpetajaharidus

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis,
keeled ja mitmekeelsus koolis.

Veel valikuid:
eesti ja soome-ugri keeleteadus,
kirjandus ja kultuuriteadused,
inglise keel ja kirjandus,
saksa keel ja kirjandus,
romanistika,
vene ja slaavi filoloogia.

Õpetajatööks on vajalik magistrikraad - uuri ka oma edasiõppimisvõimalusi.

"Sinu valikud:
õpetajaharidus

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis.

Õpetajatööks on vajalik magistrikraad - uuri aegsasti ka oma edasiõppimisvõimalusi.

Mis erialal sul bakalaureus on? Kas mõni järgnevatest: eesti keel, kirjandus, matemaatika, informaatika, füüsika, materjaliteadus, keemia, keskkonnatehnoloogia, ökoloogia, bioloogia, biotehnoloogia, toidutehnoloogia, geenitehnoloogia, geograafia, geoloogia, geodeesia?

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Sinu valikud:
ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).

Kas sul on magistrikraad mõnel järgnevatest erialadest: eesti keel, kirjandus, võõrkeel, matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia?

Sinu valikud:
põhikooli mitme aine õpetaja,
ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).

Võimalik, et Sinu läbitud ainetega on võimalik õppima asuda veel mõnel erialal. Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Sinu valikud:
ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).

Võimalik, et Sinu läbitud ainetega on võimalik õppima asuda veel mõnel erialal. Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
klassiõpetaja käsitöö ja kodunduse lisaerialaga,
kehaline kasvatus ja sport.

Õpetajatööks on vajalik magistrikraad - uuri ka oma edasiõppimisvõimalusi.

Mis erialal sul bakalaureus on?

Sinu valikud:
kehaline kasvatus ja sport.

Sinu valikud:
kunstiõpetaja,
tehnoloogiaõpetaja.

Sinu valikud:
kunstiõpetaja,
tehnoloogiaõpetaja.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis aineid sulle meeldiks õpetada?

Kõige suurem puudus on Eesti koolides reaal- ja loodusainete (matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) õpetajatest.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis,
matemaatika,
informaatika,
füüsika, keemia ja materjaliteadus,
bioloogia ja elustiku kaitse,
geograafia.

Õpetajatööks on vajalik magistrikraad. Õpetajaerialade magistriõpingutes jätkamiseks sobivad ka mõned muud vajalike eeldusainetega bakalaureuseõppekavad. Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kas sinu bakalaureuseõpingud sisaldasid vähemalt 60 EAP matemaatikat või informaatikat või vähemalt 48 EAP jagu füüsikat, keemiat, bioloogiat või geograafiat?

Sinu valikud:
matemaatika-informaatikaõpetaja.

Sinu valikud:
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kas sul on magistrikraad mõnel järgnevatest erialadest: matemaatika, informaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia.

Sinu valikud:
õpetajaharidus.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis,
keeled ja mitmekeelsus koolis.

Veel valikuid:

eesti ja soome-ugri keeleteadus,
kirjandus ja kultuuriteadused,
inglise keel ja kirjandus,
saksa keel ja kirjandus,
romanistika,
vene ja slaavi filoloogia.

Võimalik, et Sinu läbitud ainetega on võimalik õppima asuda veel mõnel erialal. Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Kas sul on bakalaureusekraad eesti keele või kirjanduse erialal?

Sinu valikud:
eesti keele õpetaja.

Sinu valikud:
võõrkeeleõpetaja,
religioonipedagoogika.

Kas sul on magistrikraad eesti keeles või kirjanduses?

Sinu valikud:
õpetajaharidus.

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis,
ajalugu.

Õpetajana töötamiseks on vajalik magistrikraad. Uuri oma edasiõppimisvõimalusi näiteks ajalooõpetaja erialal.

Sinu valikud:
ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis haridus sul praegu on?

Sinu valikud:
kehaline kasvatus ja sport.

Õpetajana töötamiseks on vajalik magistrikraad: uuri ka oma edasiõppimisvõimalusi, näiteks kehalise kasvatuse ja spordi magistriõppes.

Sinu valikud:
Kirjuta meile ja uurime koos Sinu võimalusi.

Mis erialal sul bakalaureus on?

Sinu valikud:
kehaline kasvatus ja sport.

Sinu valikud:
kunstiõpetaja,
tehnoloogiaõpetaja.

Sinu valikud:
kunstiõpetaja,
tehnoloogiaõpetaja.

Sinu valikud:
tehnoloogiaõpetaja.

Sinu valikud:
kutseõpetaja.

Sinu valikud:
huvijuht-loovtegevuse õpetaja (bakalaureuseõpe),
kunstiõpetaja (magistriõpe),
muusikaõpetaja (magistriõpe),
pilliõpetaja (magistriõpe),
tantsuõpetaja (magistriõpe),
tehnoloogiaõpetaja (magistriõpe),
kooliteatri juhendaja (magistriõpe).

Kirjuta meile ja uurime koos Sinu huvisid ja võimalusi.

Sinu valikud:
eripedagoogika bakalaureuseõpe,
eripedagoogika ja logopeedia magistriõpe,
sotsiaalpedagoogi lisaerialaga humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis.

Sinu valikud:
haridusinnovatsiooni magistriõpe.

Murrame müüte

Stressirohke töö?

Igas töös on oma rõõmud ja mured — nii õpetaja, müügijuhi kui advokaadi töös. Õpetajakoolitus valmistab sind ette erinevate olukordadega toimetulekuks. Paljudes koolides on alustavale õpetajale loodud tugimeetmed ja olemas mentorid. Unusta paksude vihikupakkide parandamine, sest nüüdisaegne õpikäsitus tähendab seda, et tunni lõpuks on higine õpilane, mitte õpetaja.

Keerulised lapsed?

Enamik lapsi on suurema osa ajast väga toredad! Head õpetajad kinnitavad, et saavad neilt tagasi suurepärast energiat. Mõistagi on õpilastel vahel muresid, millega nad ei oska toime tulla. Nemad vajavad hooliva õpetaja toetust kõige rohkem. Tartu Ülikooli õpetajakoolitus annab sulle oskuse olla kõigi laste jaoks imeline õpetaja.

Elukauge õpe?

Tartu Ülikooli õpetajakoolitus on viimase kümne aastaga muutunud väga palju praktilisemaks. Loengutes ja seminarides õpitavat hakatakse tasapisi koolipraktikas vaatlema ja katsetama kohe õpingute algusest peale. Alustavat õpetajad toetab nii kooli kui ka ülikooli juhendaja. See tagab sujuva ülemineku õppija rollist õpetaja omasse. 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) ning õpetajakutse.

Kui sind huvitab õpetajatöö, kuid tasemeõpe sulle mingil põhjusel ei sobi, tutvu sellega, mida pakuvad Tartu Ülikooli täienduskoolitused — seal saad koguda nii väärtuslikke teadmisi kui ka ainepunkte. Õpetaja lisaeriala täiendusõppes (60 EAP) saad õpetajatööks vajalikud pädevused, et saaksid taotleda ka õpetajakutset

Kui tahaksid rohkem kindlust selle kohta, kas õpetaja amet sulle ikka päriselt sobib, võid uurida võimalust liituda prooviks asendusõpetaja programmiga.

Õpetajakoolituse õppekavad Tartu Ülikoolis
(sh tugispetsialistid ja haridusjuhid)

Bakalaureuse- ja integreeritud õpe

Kogukonnaharidus ja huvitegevusLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
MuusikaLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
EripedagoogikaLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolisLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
KlassiõpetajaLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Koolieelse lasteasutuse õpetajaLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Kutseõpetaja (ainult sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolisLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Keeled ja mitmekeelsus koolisLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Koolieelse lasteasutuse õpetaja
mitmekeelses õppekeskkonnas (ainult sessioonõpe)
Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Kehaline kasvatus ja sportLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi

Magistriõpe

AjaluguLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Religiooniuuringud ja teoloogiaLoe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Võõrkeeleõpetaja (päevaõpe ja sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Kunstide ja tehnoloogia õpetaja (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Eripedagoogika ja logopeedia (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Haridusinnovatsioon (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Haridustehnoloogia (inglise keeles) (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Põhikooli mitme aine õpetaja (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Õpetajaharidus (sessioonõpe)2021/2022. õa vastuvõttu ei toimu 
Keeleõpetaja mitmekeelses koolis (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Kehaline kasvatus ja sport (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (sessioonõpe)Loe õppimisestVaata vastuvõtutingimusi